שרי רגיל (עגול)

27.00
מחיר לק"ג (כ -1.2 ק"ג במארז)