פרסה/ כרישה/ לוף/ כרתי

22.00
מחיר לק"ג (כ 4 י"ח בק"ג)