תפוז

9.90
מחיר לק"ג (כ - 4 י"ח)

תיאור

מחיר לפי משקל, לק"ג.